**** CZ kynologie ****

Povinnosti vlastníka


Je to zejména povinnost nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budov u nově stavěných, nebo při zásadních změnách budov dokončených, a pak tatáž povinnost u bytových domů či administrativních budov podle celkové energeticky vztažné plochy a to u ploch nad 1 500 m2 do 1. ledna 2015, nad 1 000 m2 do 1. ledna 2017 a do 1 000 m2 do 1. ledna 2019. Takže, jak se zdá, nevyhneme se tomu nikdo. Dále ale se tato povinnost už nyní vztahuje na vlastníky při prodeji budovy, při jejím pronájmu a od 1.ledna 2016 i při pronájmu ucelené části budovy. Kupujícímu, či nájemci musíte průkaz předložit! před podpisem smlouvy o koupi, či pronájmu a předat! ho nejpozději při podpisu smlouvy. Co zůstalo nedotčeno je to, že povinnost vlastnit průkaz se nevztahuje na budovy a bytové jednotky do 50m2.

Orgány veřejné moci

Ty jsou na tom trochu hůře. Do 500m2 musí mít průkaz zpracován od 1.července 2013 a nad 250m2 od 1.července 2015. Znamená to pro města a obce, vlastnící různé objekty, postarat se o posouzení příslušných budov a nechat jim vystavit PENB.


Categorized as: Nezařazené

Comments are disabled on this post