Druidská kultura

 

Druidská kultura tvoří součást naší historie. Na jedné straně najdeme celou řadu skupin, které se snaží až přehnaně o obnovu starých rituálů, které na našem území měli platnost dlouho před nástupem křesťanství. Tito lidé někdy prožívají určitou druidskou euforii a historii nevnímají v kontextu doby. Naproti tomu většina lidí ani neví, kdo to byli Keltové a druidové, natož aby pak znali keltský horoskop http://www.horoskopnik.cz/keltsky-horoskop-na-rok/.

Starověcí předchůdci

Tvořili rozsáhlé skupiny kmenů, které žili na většině území Evropy v období starověku. V mnohém směru to byli drsní lidé, jejichž drsnost však byla poplatná těžké době. Zároveň byli nositelem velmi významné kultury, o které toho mnoho nevíme. Je to škoda, protože žili na našem území a je zřejmé, že časem došlo i k rozmnožování mezi původními obyvateli a přistěhovalými Slovany.